Renovatie MFA Voorn

De in gebruik zijnde Einsteinschool van Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) is gelegen in een gebouwcomplex waar zowel woningen als een school in gesitueerd zijn. Voor de ontwikkeling van het onderwijs en de bijpassende onderwijsvisie van de school is het noodzakelijk…

De in gebruik zijnde Einsteinschool van Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) is gelegen in een gebouwcomplex waar zowel woningen als een school in gesitueerd zijn. Voor de ontwikkeling van het onderwijs en de bijpassende onderwijsvisie van de school is het noodzakelijk de lokalen te vergroten en geschikt te maken voor 28-30 leerlingen. Bouwbedrijf Van Dillen heeft de opdracht gekregen deze werkzaamheden uit te voeren.

De verbouwing is vijf verschillende fases uitgevoerd zodat de dagelijkse gang van zaken tijdens de sloop- en realisatie werkzaamheden geborgd bleef.  Per fase zijn niet alleen de lokalen heringedeeld (waarvoor ook constructieve wanden zijn verwijderd), brandveiligheidsvoorzieningen aangebracht (t.b.v. de nieuwe brandcompartimenten) is ook de hele installatie vervangen. De uitwerking van het ventilatiesysteem is door Van Dillen samen met Brandsen installatie techniek uitgewerkt. Met de maatregelen voldoet de school aan de eisen voor frisse scholen klasse B. Elke fase is met het gehele projectteam besproken waardoor de integrale aanpak zo is afgestemd dat de leerlingen na de zomervakantie de eerste lokalen alweer konden gebruiken.

Dit met behoud van zoveel mogelijk materialen. Zoals de HPL binnendeuren en kozijnen die waar mogelijk worden hergebruikt, de plafondplaten die een nieuw plekje krijgen of wat te denken van de te herplaatsen sanitaire scheidingswanden.

Waar
Staalmanpark 10 Amsterdam

Type werkzaamheden
Verbouw

Jaar
2020

Vergelijkbare projecten