Nieuwbouw 12 appartementen Breukelen

Vanuit een ontwerptender heeft Bouwbedrijf Van Dillen samen met K3 architectuur de gunning van dit Design & Build project verworven voor Vecht en Omstreken. Deze nieuw te bouwen 12 appartementen zijn zo ontworpen met levensloopbestendige plattegronden.

Vanuit een ontwerptender heeft Bouwbedrijf Van Dillen samen met K3 architectuur de gunning van dit Design & Build project verworven voor Vecht en Omstreken. Deze nieuw te bouwen 12 appartementen zijn zo ontworpen met levensloopbestendige plattegronden. Het casco is relatief traditioneel opgebouwd van kalkzandsteen, maar wel als prefab element aangeleverd (voorgelijmd). Ook de gevels zijn inventief. Zowel achter het metselwerk, de gevelbeplating als de dakpannen zijn geprefabriceerde houtskeletbouwelementen te vinden. Al bij het uitwerken van de omgevingsvergunning zijn onze collega’s van Prefab Fabriek Culemborg betrokken geweest voor het optimaliseren van de bouwmethodiek, aansluitingen en materialisatie.

De bouw vondt plaats midden in een bestaande woonwijk. Daarom is gekozen voor boorheipalen, de prefab bouwmethode draagt bij aan de snelle uitvoering en minder bouwactiviteiten op locatie. Waardoor de omwonenden minder hinder ervaren. De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming en een individuele luchtwarmtepompinstallatie die op het dak is gesitueerd.

Waar
Breukelen

Opdrachtgever
Woningstichting Vecht en Omstreken

Omvang
12 appartementen

Type werkzaamheden
Nieuwbouw

Jaar
2022

Vergelijkbare projecten