102 woningen Nieuwegein

Energetische verbeteringen

Batau 2, vanuit een plan/prijsaanbieding worden 102 woningen in Nieuwegein energetisch verbeterd. Dit is een vervolg op het project Batau 1, 100 woningen Batau Zuid Nieuwegein. De doelstelling was om label B binnen het budget van € 13.250,- excl. btw te behalen voor deze woningen. In ons plan is gekeken naar een optimalisatie van de woning, zonder een desinvestering te doen. Onze focus is dan ook op de dakopbouw van de achtergevels gekomen. Daar plaatsen we nieuwe kunststof kozijnen in prefab houtskeletbouwelementen. De oude geveldelen (inclusief asbesthoudend plaatmateriaal) worden afgevoerd. Vervolgens plaatsen wij, in bewoonde staat, het nieuwe gevelelement. Deze gevel is slecht bereikbaar, daarom kiezen we voor onderhoudsvriendelijke kunststofkozijnen.

Verder is de spouwmuur gevuld met isolatie en de schuine kap geïsoleerd. Dankzij deze aanpak kan in de toekomst verder gebouwd worden op deze investering, om de woningen uiteindelijk NOM te maken.

Tevens is algemeen schilderwerk uitgevoerd aan de woningen. Waarbij de bewoners inspraak hebben gekregen in de nieuwe kleurstellingen. De keuzes van de bewoners voor de kleurstelling zijn eenduidig gecommuniceerd. Gelijk met dit schilderwerk is de woning gereed gemaakt voor een PKVW (Politie keurmerk Veilig Wonen) label en de draaiende delen gecontroleerd op functioneren en tochtafdichting.

Uitdagingen

De woningen staan dicht op elkaar in een woonerf, wat het plaatsen van een kraan bemoeilijkt. Daarnaast zijn de woningen sterk verspreid door de wijk, daarom is gezocht naar een optimum in het beperken van de overlast en een effectieve bouwvolgorde.

Waar:
Batau, Nieuwegein

Opdrachtgever:
Jutphaas Wonen

Type werkzaamheden:
Groot onderhoud

Projectomvang:
102 Woningen

Van Dillen Bouwgroep:
Timmerfabriek Culemborg

Vergelijkbare projecten