Renovatie en uitbreiding basisscholen Utrecht

We zijn gestart met de grootschalige renovatie en uitbreiding van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Voorn in Utrecht.

In deze school zijn twee basisscholen Basisschool de Boomgaard en KBS De Achtbaan, een vroeg- en voorschoolse educatie, Saartje Kinderopvang, een buitenschoolse opvang en een sportaccommodatie gehuisvest.

Een project waarbij het merendeel van de klaslokalen en ruimtes tijdens de werkzaamheden in gebruik is. De vooruitgedachte fasering is afgestemd met de gebruikers en met passende maatregelen kunnen we deze uitdaging volbrengen. Zo is de wand van de bestaande gymzaal voorzien van een speciaal folie welke ervoor zorgt dat de gevel tijdelijk wind- en waterdicht is tot de uitbreiding is gerealiseerd. De diverse bouwschotten zorgen ervoor dat geluids- en stofoverlast wordt beperkt.

Ook staat buiten op de bouwplaats een veiligheidsbeambte die het kruizen van bouwverkeer en leerlingen naar het speelveld bewaakt. Deze week zijn de eerste heipalen aangebracht voor de uitbreiding en de interne verbouwing van fase 1 is in volle gang, de lichtstraat is inmiddels al verdwenen. Wordt vervolgd!

Deel dit

Blijf Op De Hoogte

Schrijf je in voor ons nieuwsmagazine

stay informed