Dagvandebouw

Dag van de Bouw 2022, Linschotensingel

Op zaterdag 18 juni 2022 stellen wij de bouwplaats aan de Linschotensingel open voor bezoekers aan #dagvandeBouw 2022. Tijdens deze dag bent u van harte welkom om de nieuwbouw van 96 appartementen voor Portaal op locatie te bezoeken.
Tussen 10.00 uur en 14.00 uur is de bouwlocatie te bezoeken voor een rondleiding door onze enthousiaste medewerkers van dit project. Zien wij u dan?

Bezoekadres voor de navigatie: Linschotensingel 2 Utrecht.

Renovatie en uitbreiding basisscholen Utrecht

We zijn gestart met de grootschalige renovatie en uitbreiding van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Voorn in Utrecht.

In deze school zijn twee basisscholen Basisschool de Boomgaard en KBS De Achtbaan, een vroeg- en voorschoolse educatie, Saartje Kinderopvang, een buitenschoolse opvang en een sportaccommodatie gehuisvest.

Een project waarbij het merendeel van de klaslokalen en ruimtes tijdens de werkzaamheden in gebruik is. De vooruitgedachte fasering is afgestemd met de gebruikers en met passende maatregelen kunnen we deze uitdaging volbrengen. Zo is de wand van de bestaande gymzaal voorzien van een speciaal folie welke ervoor zorgt dat de gevel tijdelijk wind- en waterdicht is tot de uitbreiding is gerealiseerd. De diverse bouwschotten zorgen ervoor dat geluids- en stofoverlast wordt beperkt.

Ook staat buiten op de bouwplaats een veiligheidsbeambte die het kruizen van bouwverkeer en leerlingen naar het speelveld bewaakt. Deze week zijn de eerste heipalen aangebracht voor de uitbreiding en de interne verbouwing van fase 1 is in volle gang, de lichtstraat is inmiddels al verdwenen. Wordt vervolgd!

Groot onderhoud in tijden van Corona

De grootonderhoudswerkzaamheden voor de 129 woningen in het Plan Zuid te Wateringen voor Wonen Wateringen gaan in aangepaste vorm door.

Door het Corona virus zijn alle warme opnames en keuze gesprekken tot nader order stop gezet vanuit veiligheidsoverwegingen voor bewoners en onze medewerkers. Het vervangen van de kozijnen, in samenwerking met Novafront kan nog wel zijn doorgang vinden.

Elke dag bellen we met de betreffende adressen om te vragen of de bewoners het (nog steeds) goed vinden en gezond zijn om de gevelkozijnen te vervangen. Doordat we het vervangen per gevel oriëntatie doen (voor- achtergevel) is er altijd een ruimte vrij voor de bewoners zodat onze medewerkers niet in de buurt komen van de bewoners. De monteurs zijn in het bezit van passende BPM’s als mondkapjes, handschoenen en stofbrillen.

Er wordt gewerkt in kleine groepjes en de schaft tijden zijn verspreid. Zo kunnen we voldoende afstand te behouden. De bestaande oude houten kozijnen fungeren als stelkozijn voor de nieuwe kunststofkozijnen. Zo ontstaat er geen breuk of sloop schade aan de binnen afwerking als behang en vensterbanken, wat bij gehele verwijdering van de kozijnen wel het geval zou zijn. De bewoners blijken erg blij te zijn met het resultaat en dat de geplande werkzaamheden vooralsnog door gaan.

Nieuwbouw gezinswoningen gaat voorspoedig

De nieuwbouw van de 31 eengezinswoningen en 12 beneden- bovenwoningen aan de Oudegeinlaan in Utrecht gaan hard. Deze woningen voor Portaal zijn het vervolg op de vorig jaar opgeleverde nieuwbouw flat aan de Nijeveldsingel in dit plangebied.

De integratie van het voormalige straatbeeld komt goed tot uiting in het ontwerp van K3 architectuur. De samenhang in het plangebied is duidelijk zichtbaar o.a. met de metselwerkaccenten.

Waar we doorgaans meer metselaars op één gevel in zetten hebben we met de huidige Covid19 omstandigheden gekozen om de voor- en achtergevel parallel op te metselen. Zo kunnen we ook op de bouwplaats voldoende afstand houden conform de richtlijnen.

De aansluitingen van de geprefabriceerde wanden van MBS Hybrid Casco BV zijn geïsoleerd met spuit-isolatie, voor een optimale aansluiting. Ook de geïsoleerde-metalen dakplaten op de eerste woningen zijn geplaatst. Hier kan direct de onderconstructie t.b.v. de PV-panelen op gemonteerd worden.

Van Dillen Bouw - nieuwbouw

Nieuwbouw 12 appartementen Breukelen

De aanvraag van de omgevingsvergunning van ons Design and Build project ‘’Nieuwbouw 12 appartementen Breukelen’’ is ingediend!

Het ontwerp van deze nieuw te bouwen appartementen voor woningcorporatie Vecht en Omstreken is in samenwerking met K3 architectuur tot stand gekomen.

Het appartementengebouw past volgens ons goed in het bestaande straatbeeld en het dorpse karakter van Breukelen. Het casco is opgebouwd uit betonvloeren en kalkzandsteen wanden die worden voorzien van houtskeletbouw gevelelementen welke in samenwerking met Prefab Fabriek Culemborg B.V. zijn geëngineerd.

We kunnen nu verder met de voorbereidingsfase, wordt vervolgd!

Lentehof Lopik

Lentehof Lopik opgeleverd

Het is zover! Vandaag leveren we de Lentehof op aan woningbouwvereniging De Woningraat . Bouwbedrijf Van Dillen heeft de nieuwbouw van dit appartementencomplex gerealiseerd.

De ‘’Lentehof’’ zoals het complex genoemd wordt, is speciaal voor senioren ontworpen door op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs. Zeer opvallend in het ontwerp zijn de 6 houten gelamineerde gebogen spanten met een overspanning van 10 meter en 3 verdiepingen hoog, welke een prachtig glazen atrium dragen.

Het atrium fungeert als een ontmoetingsplek voor de bewoners van de 40 appartementen die elk circa 71m2 groot zijn. De herkenbare zicht locatie langs de provinciale N210 zorgde voor extra aandacht op het gebied van geluidswering en ventilatie.

Een uitdagend project met een eindresultaat dat er mag zijn!

Van Dillen Bouw - Houten On Stage

Houten On Stage

Vorige week dinsdag hebben onze collega’s van Van Dillen Bouw ons bedrijf  vertegenwoordigd op het Houten On Stage event.

Bij dit evenement hebben leerlingen van het VMBO uit de omgeving kennis kunnen maken met verschillende beroepsrichtingen en carrière mogelijkheden.

Houten on Stage geeft daarmee de mogelijkheid aan leerlingen om zich goed te oriënteren en vragen te stellen. Tegelijkertijd kunnen de verschillende sectoren hun beroepsrichtingen promoten.

In de bouw zijn goede vakmannen en vakvrouwen altijd welkom! Daarom was Jaap de Windt met een aantal collega’s aanwezig om met de vele leerlingen hun enthousiaste ervaringen over werken in de bouw te delen!

Van Dillen Bouw

Digitale opnames grootonderhoud Wonen Wateringen

Voor Wonen Wateringen gaan wij diverse grootonderhouds-werkzaamheden uitvoeren aan 129 woningen in het Plan Zuid te Wateringen.

Ter voorbereiding is uitvoerder Wim samen met onze bewonersbegeleidster Ellen druk bezig met de bouwkundige inventarisaties. Met hun (digitale)opnames krijgen we een volledig beeld van de complete technische staat van de woningen en is het eerste contact met de bewoners gelegd.

Inmiddels is circa 60% van de woningen opgenomen, nog een aantal te gaan!

Op 9 maart 2020 starten we in samenwerking met Novafront met het vervangen van de kozijnen bij de eerste woningen. Wordt vervolgd…!

Visie: terugblikken én vooruitkijken

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we graag terugblikken én vooruitkijken, zoals dat vaker gebeurt. Zo aan de vooravond van een nieuw decennium denken we graag terug naar acht jaar geleden, toen de visie voor de huidige bouwgroep vorm begon te krijgen. We stelden een team van productontwikkelaars samen om onze verbeteringen en innovaties te onderzoeken. Dit zijn beide belangrijke aspecten in onze sector, maar we gaan graag ook in op het belang van samenwerken, uitdagingen aangaan in een snel veranderende bedrijfstak.

 

Innovatie viert hoogtij

Want de bouw is altijd in beweging. Vooral de afgelopen 10 jaar volgden de ontwikkelingen elkaar in razend tempo op en één ding is zeker: de innovatie in onze sector viert hoogtij. Tegelijkertijd verandert er niet zo heel veel. In 2009 zette de B&U (Bouw & Utiliteit) 51.9 miljard om (geïndexeerd naar 2019). En ondanks dat er blijkbaar een vaklieden- en productietekort is, realiseren we slechts 50.5 miljard in de B&U over 2019.

Klimaatdoelstellingen

Er zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen, maar over de wijze waarop die behaald moeten worden is veel discussie. Tevens wordt gezegd dat door de hoge kwaliteitseisen en richtlijnen de bouw onbetaalbaar wordt. De kosten voor installaties van een gasloze nieuwbouwwoning bedragen inmiddels 35% van de bouwsom. En de vraag rijst: is het nou wel zo verstandig om gasloos te gaan?  Als we een project gasloos bouwen, is er immers altijd wel regelgeving die het verbiedt of een NUTS-aansluiting die het proces vertraagt.

Bouwversnelling vs. vergunningstraject

We worden door onze opdrachtgevers uitgedaagd om steeds sneller en industrieel te bouwen. Vanuit onze actieve en ondernemende inborst zijn we deze uitdaging aangegaan. Maar wat is het nut om een nieuwbouwwoning in zes weken te leveren en te plaatsen, wanneer het vergunningstraject meer dan anderhalf jaar behelst?

Geef ons vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid

Toch is het niet uitsluitend kommer en kwel. De huidige tijd is juist ook enerverend en brengt veel kansen voor partijen die structureel over verbetering en verduurzaming van de bouw nadenken en dit uitvoeren. Onzes inziens moeten de oplossingen niet voorgeschreven worden, maar voortkomen uit de structurele creativiteit van ondernemende mensen in de bouwsector. Geef ons een duurzaam doel voor over 10 jaar en wij weten in de bouw wel hoe we daar succesvol invulling aan kunnen geven. Zowel met conventionele als met innovatieve oplossingen. Kortom, geef ons het vertrouwen, de vrijheid en verantwoordelijkheid en we zullen het als sector waarmaken.

Visie

In de acht jaar dat wij als bedrijf bezig zijn met productontwikkeling hebben we met veel bevlogen mensen mogen samenwerken. Partijen met een visie die in het begin wellicht niet helemaal werden begrepen of partijen die hun bedrijfsvoering noodzakelijk moesten veranderen. Dat vinden wij ook het leuke aan het hebben van een visie: het gaat er niet om wie gelijk heeft. Het gaat erom hoe jij als bedrijf doelen stelt en op welke wijze jij die intern gaat bereiken!

We willen alle partners en opdrachtgevers hartelijk bedanken voor elke vorm van samenwerking die wij de afgelopen 12,5 jaar hebben gehad. Mede hierdoor hebben we ons kunnen verbeteren en ontwikkelen tot de bouwgroep die we nu zijn.

Bouwreis naar Nepal

Eind september zijn Jaap de Windt en Chris van den Bos vertrokken naar Nepal voor een bijzondere bouwreis in samenwerking met Stiho voor Habitat for Humanity. Met een team van 21 bouwprofessionals hebben zij kunnen meehelpen aan de wederopbouw van talloze huizen in het oosten van het land, die door een overstroming waren verwoest.